Asertywność

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Nowe.Nowe.asertywność

Asertywność

Jak odmawiać, prosić

Sztuka zachowań asertywnych


 

Asertywne zachowanie jest umiejętnością, która pozwala skuteczniej działać, ponosić mniejsze koszty emocjonalne, radzić sobie z atakami krytyki, wyzysku, budować satysfakcjonujące związki, mieć równowagę w relacjach oraz otrzymywać pomoc innych.

 

Uczestnicy:
Każda osoba, która chce zredukować poziom stresu, zwiększyć komfort życia i relacji z innymi osobami oraz szybciej powrócić do zdrowia

 

Korzyści:

Czym jest asertywność?

 • Trzy sposoby zachowania: asertywność, agresja a wycofanie – charakterystyka i konsekwencje wyboru
 • Cechy zachowań asertywnych i nieasertywnych i ich przyczyny
 • Autodiagnoza na asertywność- test na stopień komunikacji z innymi
 • Pokazanie najczęściej popełnianych błędów uznawanych za asertywne
 • Wskazanie przykładów poprawnego zastosowania zachowań asertywnych
 • Zastosowanie konstruktywnej krytyki
 • Przykłady zachowań asertywnych w różnych sytuacjach- studium przypadku
 1. Asertywność w praktyce

Jak być asertywnym w następujących sytuacjach?:

 • różnica stanowisk, poglądów i oczekiwań
 • naruszenie granic
 • agresja i złość ze strony innej osoby
 • nadmiar obowiązków
 • krytyka innych osób
 • narzucanie swojego punktu myślenia i reakcji przez innych
 • obrona swojego stanowiska i rozwiązań
 • proszenie o pomoc
 • wyrażanie niezadowolenia
 • swobodne mówienie o uczuciach i oczekiwaniach

Forma szkolenia

 • Wykład, połączony z prezentacją multimedialną
 • Ćwiczenia
 • Scenki sytuacyjne z podziałem na role- realne sytuacje życiowe
 • Studium przypadku – realne sytuacje życiowe
 • Gry
 • Dyskusja

Informacje i zapisy:
tel. 506 119 648