POLITYKA PRYWATNOŚCI

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Rozwój to klucz do sukcesu 
POLITYKA RODO

Oświadczenie RODO
Informujemy, że traktujemy Państwa dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
W związku z czym informujemy, że:
Administratorem danych jest Akademia Dobrych Nawyków Anna Pęciak, 62-020 Swarzędz, os. Kościuszkowców 6/41.
W razie pytań lub potrzeby dokonania zmiany danych prosimy o kontakt e-mailowy: biuro@adn.edu.pl lub telefoniczny: 506 119 648

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
– realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),
– przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),
– wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą)
3. Administrator w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie takim jak biuro rachunkowe, firmy świadczące obsługę informatyczną, podwykonawcom, świadczeniodawcom usług na rzecz Administratora w ramach bieżącej działalności. Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania wyłącznie w zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz Administratora.
4. Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
5. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.
6. Na działania Administratora przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.