Walka ze stresem

Jak zachować spokój

 Radzenie sobie ze stresem


Badania pokazują, że emocje i nastawie psychiczne pacjenta na decydujący wpływ na stan naszego zdrowia.

Szkolenie nauczy jak nie dać wyprowadzić się z równowagi, mieć dobre  nastawienie i samopoczucie i nie poddać się stresowi oraz posiadać  umiejętności zapobiegania szkodliwym skutkom jego działania.

Uczestnicy:
Każda osoba, która chce zredukować poziom stresu, zwiększyć komfort życia i relacji z innymi osobami oraz szybciej powrócić do zdrowia

Korzyści:

 • Poznanie przyczyn stresu oraz mechanizmów działania stresu na płaszczyźnie fizjologicznej, emocjonalnej i poznawczej.
 • Nabycie umiejętności zapobiegania nadmiernemu stresowi w pracy.
 • Poznanie technik radzenia sobie w sytuacji stresowej
 • Opanowanie metod radzenia sobie z własnymi emocjami – skuteczne metody relaksacji

Tematyka:

Wpływ stresu na organizm

 • Fizjologia stresu
 • Psychosomatyka
 • Najczęstsze reakcje stresu na organizm
 • Skutki stresu krótkotrwałego i długotrwałego
 • Zmęczenie, trema, stres, czy syndrom wypalenia – diagnozowanie

Zmiana czynników wewnętrznych

 • Zmiana wewnętrznych programów wywołujących stres
 • Planowanie i organizacja pracy własnej
 • ABC sukcesu w stresie- jak robią to najlepsi
 • Wyrażanie emocji w sposób asertywny i budujący relacje z drugim człowiekiem
 • Relaksacja, wyciszenie- metody radzenia sobie ze stresem

Zmiana czynników zewnętrznych

 • Konstruktywna krytyka- jak krytykować i przyjmować krytykę
 • Spirala gniewu- jak radzić sobie z gniewem innych osób
 • Jak pozytywnie rozwiązać konflikt

Forma szkolenia

 • Wykład, połączony z prezentacją multimedialną
 • Ćwiczenia
 • Scenki sytuacyjne z podziałem na role- realne sytuacje zawodowe
 • Studium przypadku – realne sytuacje zawodowe
 • Praca z dyktafonem i kamerą video
 • Gry
 • Dyskusja

Informacje i zapisy:
tel. 506 119 648

 

Zdążyć na czas

Zarządzanie czasem

Tematyka:

 • Diagnozowanie co nam wydłuża czas pracy
 • Metody radzenia sobie z złodziejami czasu
 • Skuteczne reguły zarządzania czasem
 • Jak planować – na co należy zwracać uwagę przy ustalaniu swoich celów?
 • Jak wyznaczyć sobie właściwie priorytety?
 • Jak skutecznie działać?
 • Sposoby jak nie odkładać spraw ważnych na późniejszy czas
 • ABC sukcesu w osiąganiu celów i marzeń
 • Metody jak omawiać, gdy już mamy za dużo obowiązków do wykonania
 • Metody sprawnej współpracy z innymi- najczęstsze bariery w komunikacji, które
  wydłużają pracę lub opóźniają jej zakończenie

Forma szkolenia:

Wykład, połączony z prezentacją multimedialną
Ćwiczenia
Scenki sytuacyjne z podziałem na role- realne sytuacje życiowe
Studium przypadku – realne sytuacje życiowe
Praca z dyktafonem i kamerą video
Gry
Dyskusja

Informacje i zapisy:
tel. 506 119 648

 

Zmiana nawyków

Praca z motywacją

Realizacja celów, praca z motywacją

 • Jakie nawyki rządzą naszym życiem?
 • Jak rozpoznać jakie nawyki nam nie służą?
 • Jak rozpocząć proces zmiany nawyków?
 • Najczęstsze strategie odwlekania i odkładania?
 • Co ogranicza ludzi w zmianie nawyków?
 • Cechy charakterystyczne ludzi uważanych za najbardziej skutecznych w swoim działaniu?
 • Jak wzbudzić w sobie motywacje do zmian?
 • Jak nauczyć się konsekwentnego działania i osiągania wyznaczonych celów?
 • Jak wzmacniać siebie i innych do zmiany nawyków

Forma szkolenia

 • Wykład, połączony z prezentacją multimedialną
 • Ćwiczenia
 • Scenki sytuacyjne z podziałem na role- realne sytuacje życiowe
 • Studium przypadku – realne sytuacje życiowe
 • Gry
 • Dyskusja

Informacje i zapisy:
tel. 506 119 648

 

Coaching

osobisty, zawodowy

Coaching może odbywać : bezpośrednio, telefonicznie, przez Skypa, mailowo.

Coaching powstał w celu zapewnienia klientom możliwości powiększenia ich zdolności do osiągania zaplanowanych rezultatów i budowania w nich wiary i pewności siebie, co do ich zdolności i zasobów.

Coaching zawodowy ma na celu  odczuwania większej radości, efektywności i spełnienia w życiu zawodowym  i osobistym. Pozwala podejmować skuteczniejsze i mądrzejsze decyzje oraz budować motywację do udoskonalania swoich postaw i zachowań.

Coaching koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości. Nie skupia się na przeszłości, nie analizuje wpływu minionych wydarzeń na obecne funkcjonowanie osoby. Buduje siłę, wiarę, zaangażowanie w pracę i życie osobiste.

 

Małżeństwo

Wsparcie  w  kryzysie

Konsultacja małżeńska, rodzinna może odbywać się : bezpośrednio, telefonicznie, przez Skypa, mailowo

Komunikacja w rodzinie-sztuka rozwiązywania konfliktów


 • Poszukanie źródła konfliktu lub oddalenia
 • Odkrycie, co potrzebuje partner, małżonek, aby czuł się bardziej szczęśliwy
 • Umiejętne wyrażenie swoich potrzeb, aby zwiększyć szanse na ich realizację
 • Doskonalenia umiejętności słuchania i empatii
 • Sztuka szukania kompromisu i rozwiązania problemów
 • Jak sprawić, aby partner chciał realizować nasze potrzeby i cele
 • Sztuka komunikacji- jak mówić, aby nas zrozumiano
 • Jak zyskać wsparcie w trudnych chwilach
 • Co zrobić, aby wspólne życie było ciekawe i radosne
 • Jak konstruktywnie krytykować
 • Jak odmawiać, aby nie zranić

Informacje i zapisy:
tel. 506 119 648

 

Poczucie wartości

Budowanie siły

Efektywność osobista i poczucie własnej wartości:

 • samoocena i jej wpływ na sukces
 • poczucie Własnej Wartości – jak odkryć co mnie ogranicza?
 • system przekonań i wartości – co zrobić, aby się chciało ?
 • motywacja własna i sposoby jej pobudzania i utrzymywania na wysokim poziomie
 • jak zwiększyć potencjał osobisty ?
 • nawyki i ich wpływ na sukcesy i porażki – metody eliminacji nawyków ograniczających.
 • wczesne rozpoznawanie konfliktów i rozwiązywanie konfliktów
 • jak praktycznie rozwijać inteligencję emocjonalną i czuć się człowiekiem spełnionym
 • jak radzić sobie ze niepowodzeniem, porażką, stratą i krytyką

Forma szkolenia

Wykład, połączony z prezentacją multimedialną
Ćwiczenia
Scenki sytuacyjne z podziałem na role- realne sytuacje życiowe
Studium przypadku – realne sytuacje życiowe
Gry
Dyskusja

Informacje i zapisy:
tel. 506 119 648

 

ABC Emocji

Żyć  w  równowadze

 • Omówienie czym jest inteligencja emocjonalna- jej znaczenie i korzyści
 • Jaki ma wpływ inteligencja emocjonalna i racjonalna na sukces w życiu
 • Znaczenie samoświadomości w procesie pracy nad inteligencją emocjonalną
 • Jak zbadać jaki mam problem w pracy z emocjami?
 • Twój styl komunikacji- test
 • Jaki masz rodzaj motywacji?- praca nad tym, aby się chciało chcieć
 • Jak skutecznie współpracować
 • Samokontrola- sztuka panowania nad złością
 • Sztuka empatii- jak zrozumieć drugą osobę i dać jej wsparcie
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i sytuacji trudnych
 • Przywództwo- jak zjednać sobie ludzi

Forma szkolenia

 • Wykład, połączony z prezentacją multimedialną
 • Ćwiczenia
 • Scenki sytuacyjne z podziałem na role- realne sytuacje życiowe
 • Studium przypadku – realne sytuacje życiowe
 • Gry
 • Dyskusja

Informacje i zapisy:
tel. 506 119 648

 

Asertywność

Jak odmawiać, prosić

Sztuka zachowań asertywnych


 

Asertywne zachowanie jest umiejętnością, która pozwala skuteczniej działać, ponosić mniejsze koszty emocjonalne, radzić sobie z atakami krytyki, wyzysku, budować satysfakcjonujące związki, mieć równowagę w relacjach oraz otrzymywać pomoc innych.

 

Uczestnicy:
Każda osoba, która chce zredukować poziom stresu, zwiększyć komfort życia i relacji z innymi osobami oraz szybciej powrócić do zdrowia

 

Korzyści:

Czym jest asertywność?

 • Trzy sposoby zachowania: asertywność, agresja a wycofanie – charakterystyka i konsekwencje wyboru
 • Cechy zachowań asertywnych i nieasertywnych i ich przyczyny
 • Autodiagnoza na asertywność- test na stopień komunikacji z innymi
 • Pokazanie najczęściej popełnianych błędów uznawanych za asertywne
 • Wskazanie przykładów poprawnego zastosowania zachowań asertywnych
 • Zastosowanie konstruktywnej krytyki
 • Przykłady zachowań asertywnych w różnych sytuacjach- studium przypadku
 1. Asertywność w praktyce

Jak być asertywnym w następujących sytuacjach?:

 • różnica stanowisk, poglądów i oczekiwań
 • naruszenie granic
 • agresja i złość ze strony innej osoby
 • nadmiar obowiązków
 • krytyka innych osób
 • narzucanie swojego punktu myślenia i reakcji przez innych
 • obrona swojego stanowiska i rozwiązań
 • proszenie o pomoc
 • wyrażanie niezadowolenia
 • swobodne mówienie o uczuciach i oczekiwaniach

Forma szkolenia

 • Wykład, połączony z prezentacją multimedialną
 • Ćwiczenia
 • Scenki sytuacyjne z podziałem na role- realne sytuacje życiowe
 • Studium przypadku – realne sytuacje życiowe
 • Gry
 • Dyskusja

Informacje i zapisy:
tel. 506 119 648