Walka ze stresem

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Walka ze stresem

Jak zachować spokój

 Radzenie sobie ze stresem


Badania pokazują, że emocje i nastawie psychiczne pacjenta na decydujący wpływ na stan naszego zdrowia.

Szkolenie nauczy jak nie dać wyprowadzić się z równowagi, mieć dobre  nastawienie i samopoczucie i nie poddać się stresowi oraz posiadać  umiejętności zapobiegania szkodliwym skutkom jego działania.

Uczestnicy:
Każda osoba, która chce zredukować poziom stresu, zwiększyć komfort życia i relacji z innymi osobami oraz szybciej powrócić do zdrowia

Korzyści:

 • Poznanie przyczyn stresu oraz mechanizmów działania stresu na płaszczyźnie fizjologicznej, emocjonalnej i poznawczej.
 • Nabycie umiejętności zapobiegania nadmiernemu stresowi w pracy.
 • Poznanie technik radzenia sobie w sytuacji stresowej
 • Opanowanie metod radzenia sobie z własnymi emocjami – skuteczne metody relaksacji

Tematyka:

Wpływ stresu na organizm

 • Fizjologia stresu
 • Psychosomatyka
 • Najczęstsze reakcje stresu na organizm
 • Skutki stresu krótkotrwałego i długotrwałego
 • Zmęczenie, trema, stres, czy syndrom wypalenia – diagnozowanie

Zmiana czynników wewnętrznych

 • Zmiana wewnętrznych programów wywołujących stres
 • Planowanie i organizacja pracy własnej
 • ABC sukcesu w stresie- jak robią to najlepsi
 • Wyrażanie emocji w sposób asertywny i budujący relacje z drugim człowiekiem
 • Relaksacja, wyciszenie- metody radzenia sobie ze stresem

Zmiana czynników zewnętrznych

 • Konstruktywna krytyka- jak krytykować i przyjmować krytykę
 • Spirala gniewu- jak radzić sobie z gniewem innych osób
 • Jak pozytywnie rozwiązać konflikt

Forma szkolenia

 • Wykład, połączony z prezentacją multimedialną
 • Ćwiczenia
 • Scenki sytuacyjne z podziałem na role- realne sytuacje zawodowe
 • Studium przypadku – realne sytuacje zawodowe
 • Praca z dyktafonem i kamerą video
 • Gry
 • Dyskusja

Informacje i zapisy:
tel. 506 119 648