Poczucie wartości

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Poczucie wartości

Budowanie siły

Efektywność osobista i poczucie własnej wartości:

  • samoocena i jej wpływ na sukces
  • poczucie Własnej Wartości – jak odkryć co mnie ogranicza?
  • system przekonań i wartości – co zrobić, aby się chciało ?
  • motywacja własna i sposoby jej pobudzania i utrzymywania na wysokim poziomie
  • jak zwiększyć potencjał osobisty ?
  • nawyki i ich wpływ na sukcesy i porażki – metody eliminacji nawyków ograniczających.
  • wczesne rozpoznawanie konfliktów i rozwiązywanie konfliktów
  • jak praktycznie rozwijać inteligencję emocjonalną i czuć się człowiekiem spełnionym
  • jak radzić sobie ze niepowodzeniem, porażką, stratą i krytyką

Forma szkolenia

Wykład, połączony z prezentacją multimedialną
Ćwiczenia
Scenki sytuacyjne z podziałem na role- realne sytuacje życiowe
Studium przypadku – realne sytuacje życiowe
Gry
Dyskusja

Informacje i zapisy:
tel. 506 119 648