Asertywność

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Asertywność

Jak odmawiać, prosić

Sztuka zachowań asertywnych


 

Asertywne zachowanie jest umiejętnością, która pozwala skuteczniej działać, ponosić mniejsze koszty emocjonalne, radzić sobie z atakami krytyki, wyzysku, budować satysfakcjonujące związki, mieć równowagę w relacjach oraz otrzymywać pomoc innych.

 

Uczestnicy:
Każda osoba, która chce zredukować poziom stresu, zwiększyć komfort życia i relacji z innymi osobami oraz szybciej powrócić do zdrowia

 

Korzyści:

Czym jest asertywność?

 • Trzy sposoby zachowania: asertywność, agresja a wycofanie – charakterystyka i konsekwencje wyboru
 • Cechy zachowań asertywnych i nieasertywnych i ich przyczyny
 • Autodiagnoza na asertywność- test na stopień komunikacji z innymi
 • Pokazanie najczęściej popełnianych błędów uznawanych za asertywne
 • Wskazanie przykładów poprawnego zastosowania zachowań asertywnych
 • Zastosowanie konstruktywnej krytyki
 • Przykłady zachowań asertywnych w różnych sytuacjach- studium przypadku
 1. Asertywność w praktyce

Jak być asertywnym w następujących sytuacjach?:

 • różnica stanowisk, poglądów i oczekiwań
 • naruszenie granic
 • agresja i złość ze strony innej osoby
 • nadmiar obowiązków
 • krytyka innych osób
 • narzucanie swojego punktu myślenia i reakcji przez innych
 • obrona swojego stanowiska i rozwiązań
 • proszenie o pomoc
 • wyrażanie niezadowolenia
 • swobodne mówienie o uczuciach i oczekiwaniach

Forma szkolenia

 • Wykład, połączony z prezentacją multimedialną
 • Ćwiczenia
 • Scenki sytuacyjne z podziałem na role- realne sytuacje życiowe
 • Studium przypadku – realne sytuacje życiowe
 • Gry
 • Dyskusja

Informacje i zapisy:
tel. 506 119 648