Zmiana nawyków

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Zmiana nawyków

Praca z motywacją

Realizacja celów, praca z motywacją

 • Jakie nawyki rządzą naszym życiem?
 • Jak rozpoznać jakie nawyki nam nie służą?
 • Jak rozpocząć proces zmiany nawyków?
 • Najczęstsze strategie odwlekania i odkładania?
 • Co ogranicza ludzi w zmianie nawyków?
 • Cechy charakterystyczne ludzi uważanych za najbardziej skutecznych w swoim działaniu?
 • Jak wzbudzić w sobie motywacje do zmian?
 • Jak nauczyć się konsekwentnego działania i osiągania wyznaczonych celów?
 • Jak wzmacniać siebie i innych do zmiany nawyków

Forma szkolenia

 • Wykład, połączony z prezentacją multimedialną
 • Ćwiczenia
 • Scenki sytuacyjne z podziałem na role- realne sytuacje życiowe
 • Studium przypadku – realne sytuacje życiowe
 • Gry
 • Dyskusja

Informacje i zapisy:
tel. 506 119 648