Zdążyć na czas

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Zdążyć na czas

Zarządzanie czasem

Tematyka:

 • Diagnozowanie co nam wydłuża czas pracy
 • Metody radzenia sobie z złodziejami czasu
 • Skuteczne reguły zarządzania czasem
 • Jak planować – na co należy zwracać uwagę przy ustalaniu swoich celów?
 • Jak wyznaczyć sobie właściwie priorytety?
 • Jak skutecznie działać?
 • Sposoby jak nie odkładać spraw ważnych na późniejszy czas
 • ABC sukcesu w osiąganiu celów i marzeń
 • Metody jak omawiać, gdy już mamy za dużo obowiązków do wykonania
 • Metody sprawnej współpracy z innymi- najczęstsze bariery w komunikacji, które
  wydłużają pracę lub opóźniają jej zakończenie

Forma szkolenia:

Wykład, połączony z prezentacją multimedialną
Ćwiczenia
Scenki sytuacyjne z podziałem na role- realne sytuacje życiowe
Studium przypadku – realne sytuacje życiowe
Praca z dyktafonem i kamerą video
Gry
Dyskusja

Informacje i zapisy:
tel. 506 119 648