ABC Emocji

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

ABC Emocji

Żyć  w  równowadze

 • Omówienie czym jest inteligencja emocjonalna- jej znaczenie i korzyści
 • Jaki ma wpływ inteligencja emocjonalna i racjonalna na sukces w życiu
 • Znaczenie samoświadomości w procesie pracy nad inteligencją emocjonalną
 • Jak zbadać jaki mam problem w pracy z emocjami?
 • Twój styl komunikacji- test
 • Jaki masz rodzaj motywacji?- praca nad tym, aby się chciało chcieć
 • Jak skutecznie współpracować
 • Samokontrola- sztuka panowania nad złością
 • Sztuka empatii- jak zrozumieć drugą osobę i dać jej wsparcie
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i sytuacji trudnych
 • Przywództwo- jak zjednać sobie ludzi

Forma szkolenia

 • Wykład, połączony z prezentacją multimedialną
 • Ćwiczenia
 • Scenki sytuacyjne z podziałem na role- realne sytuacje życiowe
 • Studium przypadku – realne sytuacje życiowe
 • Gry
 • Dyskusja

Informacje i zapisy:
tel. 506 119 648