Obsługa klienta

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Obsługa klienta

Trudny klient

Radzenie sobie ze stresem i z trudnym klientem

 Praca z klientem jest wyzwaniem. Tym bardziej, że obecnie klienci są coraz bardziej wymagający i świadomi swoich praw. Handlowcy potrzebują radzić sobie z różnymi nastrojami i emocjami różnych klientów, nie poddawać się zniechęceniu, podczas odmowy.

 

Cel:

Szkolenie nauczy radzić sobie z trudnym klientem w taki sposób, aby pozytywnie wpłynąć na jego stan emocjonalny, znaleźć zadawalające rozwiązanie i zachęcić do zakupu towarów i usług.

Pokaże jak nie dać wyprowadzić się z równowagi, mieć dobre nastawienie i samopoczucie i nie poddać się stresowi oraz posiadać umiejętności zapobiegania szkodliwym skutkom jego działania.
Uczestnicy:
Handlowcy

Korzyści:

 • Poznanie przyczyn stresu oraz mechanizmów działania stresu na płaszczyźnie fizjologicznej, emocjonalnej i poznawczej.
 • Nabycie umiejętności zapobiegania nadmiernemu stresowi w pracy.
 • Poznanie technik radzenia sobie w sytuacji stresowej, z trudnym klientem.
 • Opanowanie metod radzenia sobie z własnymi emocjami – skuteczne metody relaksacji

Tematyka:

Wpływ stresu na organizm

 

 • Fizjologia stresu
 • Psychosomatyka
 • Najczęstsze reakcje stresu na organizm
 • Skutki stresu krótkotrwałego i długotrwałego
 • Zmęczenie, trema, stres, czy syndrom wypalenia – diagnozowanie

Zmiana czynników wewnętrznych

 • Zmiana wewnętrznych programów wywołujących stres
 • Planowanie i organizacja pracy własnej
 • ABC sukcesu w stresie- jak robią to najlepsi
 • Wyrażanie emocji w sposób asertywny i budujący relacje z drugim człowiekiem
 • Relaksacja, wizualizacja, wyciszenie- motody radzenia sobie ze stresem

Zmiana czynników zewnętrznych

 • Konstruktywna krytyka- jak krytykować i przyjmować krytykę
 • Spirala gniewu- jak radzić sobie z gniewem pacjenta
 • Jak pozytywnie rozwiązać reklamacje
 • Trudny Klient- jak sobie z nim radzić

Forma szkolenia

 

Wykład, połączony  z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia
Scenki sytuacyjne z podziałem na role- realne sytuacje zawodowe
Studium przypadku – realne sytuacje zawodowe

Praca z dyktafonem  i kamerą video

Gry
Dyskusja

 

Informacje i zapisy:

tel. 506 119 648