Zdążyć na czas

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Zdążyć na czas

Dla pracowników firm

 

  • Diagnozowanie co nam wydłuża czas pracy
  • Metody radzenia sobie z złodziejami czasu
  • Skuteczne reguły zarządzania czasem
  • Jak planować – na co należy zwracać uwagę przy ustalaniu swoich celów?
  • Jak wyznaczyć sobie właściwie priorytety?
  • Jak skutecznie działać?
  • Sposoby jak nie odkładać spraw ważnych na późniejszy czas
  • ABC sukcesu w osiąganiu celów i marzeń
  • Metody jak omawiać, gdy już mamy za dużo obowiązków do wykonania
  • Metody sprawnej współpracy z innymi- najczęstsze bariery w komunikacji, które

wydłużają pracę lub opóźniają jej zakończenie

Forma szkolenia

Wykład, połączony z prezentacją multimedialną
Ćwiczenia
Scenki sytuacyjne z podziałem na role- realne sytuacje życiowe
Studium przypadku – realne sytuacje życiowe
Praca z dyktafonem i kamerą video
Gry
Dyskusja

Informacje i zapisy:

tel. 506 119 648