Stres w pracy

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Stres w pracy

Walka ze stresem

Praca z klientem jest wyzwaniem. Tym bardziej, że obecnie klienci są coraz bardziej wymagający i świadomi swoich praw. Handlowcy, menadżerowie, pracownicy call center nie radzą sobie z negatywnymi nastrojami i emocjami różnych ludzi. Sami są zbyt mocno przeciążeni obowiązkami i nie wiedzą jak poradzić sobie ze stresem.

Cel:

Szkolenie nauczy radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Pokaże jak nie dać wyprowadzić się z równowagi, mieć dobre nastawienie i samopoczucie i nie poddać się stresowi oraz  posiadać umiejętności zapobiegania szkodliwym skutkom jego działania.
Uczestnicy:
Handlowcy, menedżerowie , pracownicy obsługi klienta

Korzyści:

 • Poznanie przyczyn stresu oraz mechanizmów działania stresu na płaszczyźnie fizjologicznej, emocjonalnej i poznawczej.
 • Nabycie umiejętności zapobiegania nadmiernemu stresowi w pracy.
 • Poznanie technik radzenia sobie w sytuacji stresowej, z trudnym pacjentem.
 • Opanowanie metod radzenia sobie z własnymi emocjami – skuteczne metody relaksacji

Tematyka:

Wpływ stresu na organizm

 • Fizjologia stresu
 • Psychosomatyka
 • Najczęstsze reakcje stresu na organizm
 • Skutki stresu krótkotrwałego i długotrwałego
 • Zmęczenie, trema, stres, czy syndrom wypalenia – diagnozowanie

Zmiana czynników wewnętrznych

 • Zmiana wewnętrznych programów wywołujących stres
 • Planowanie i organizacja pracy własnej
 • ABC sukcesu w stresie- jak robią to najlepsi
 • Wyrażanie emocji w sposób asertywny i budujący relacje z drugim człowiekiem
 • Relaksacja, wizualizacja, wyciszenie- motody radzenia sobie ze stresem

Zmiana czynników zewnętrznych

 • Konstruktywna krytyka- jak krytykować i przyjmować krytykę
 • Spirala gniewu- jak radzić sobie z gniewem pacjenta
 • Jak pozytywnie rozwiązać reklamacje
 • Trudny Klient- jak sobie z nim radzić

Forma szkolenia

Wykład, połączony z prezentacją multimedialną
Ćwiczenia
Scenki sytuacyjne z podziałem na role- realne sytuacje zawodowe
Studium przypadku – realne sytuacje zawodowe
Praca z dyktafonem i kamerą video
Gry
Dyskusja

Informacje i zapisy:

tel. 506 119 648