Dla menadżerów

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Dla menadżerów

Zarządzanie  zespołem

Jak zarządzać personelem w służbie zdrowia!


Zarządzanie zespołem medycznym jest sztuką. Tym bardziej, że lekarze mają silny autorytet wewnętrzny i nie łatwo poddają się wpływowi innych. Ponadto medycyna ze sobą dużą odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjenta. Z tego tytułu zespół potrzebuje przestrzegać wysokich standardów pracy i dużo od siebie wymagać. Koszty inwestycji w lokal, wyposażenie i sprzęt jest bardzo wysoki. Zatem tylko mądre zarządzanie może przyczynić się do rentowności przychodni medycznych.

 

Cel
Zwiększyć efektywność w pracy zespołu, wzbudzić w pracownikach większe zaangażowanie i większą skuteczność. Podnieść standard opieki nad pacjentem w przychodni.

 

Uczestnicy:
menedżerowie służby zdrowia

 

Korzyści:
Menedżerowie poznają podstawy motywowania, będą potrafili tak rozmawiać z pracownikiem, aby wzbudzić zaangażowanie i chęć pożądanych zmian, nauczą się budować swój autorytet i szacunek wśród pracowników. Nauczą się dobierać właściwie ludzi do zadań i stanowiska

 

 

Tematyka:

 

Metody zarządzania

 • Style zarządzania
 • Abc sukcesu menedżera

 

Podejście coachingowe

 • Rola coacha i jego metody działania
 • Sztuka zadawania mądrych pytań
 • Jak skutecznie krytykować, aby nie urazić pracownika i uzyskać pożądany efekt

 

Motywowanie pracowników

 • Podstawy motywowania pracowników
 • Jak dostosować argumenty do osobowości pracownika
 • Budowanie celu i wizji

 

Wewnętrzna siła menadżera

 • Rola przekonań menedżera i jego styl zarządzania – praca z przekonaniami
 • Jak budować autorytet
 • Jak przemawiać publicznie
 • Jak budować w sobie dobre samopoczucie
  Jak radzić sobie ze stresem

 

Praca zespołowa

 • Jak rozwiązywać konflikty
  Czynniki wpływające na budowanie długofalowych relacji z pracownikami
 • Rekrutacja pracowników
 • Przepływ informacji między menedżerem a pracownikami

 

Forma szkolenia
Wykład, połączony  z prezentacją multimedialną
Ćwiczenia
Scenki sytuacyjne z podziałem na role- realne sytuacje zawodowe
Studium przypadku – realne sytuacje zawodowe
Praca z dyktafonem  i kamerą video
Gry
Dyskusja

 

Informacje i zapisy:

tel. 506 119 648