Tajemniczy pacjent

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Tajemniczy pacjent

Telefon, w przychodni

Tajemniczy pacjent przez telefon

Średni personel jest wizytówka przychodni. Od rejestratorki zależy, czy pacjent zapisze się na wizytę i z jakim przyjdzie nastawieniem.
Proponujemy usługą tajemniczego pacjenta sprawdzić poziom następujących umiejętności w rozmowie rejestratorki z pacjentem:

 • dopasowanie się do pacjenta
 • poziom relacji i empatii
 • prostota przekazu i jego zrozumienie przez pacjenta
 • pokazanie korzyści z wizyty
 • pokazanie wysokiej jakości usług
 • poziom zmotywowania pacjenta do wizyty
 • poziom bezpieczeństwa pacjenta
 • poziom komfortu pacjenta

Rozmowa tajemniczego pacjenta z rejestratorką zostanie nagrana. Na jej postawie stworzymy
raport z całej rozmowy i wskażemy dobre strony i błędy do poprawy oraz zasugerujemy bardziej profesjonalne odpowiedzi i zachowania.

 

Tajemniczy pacjent w przychodni

Ocenie podlegają wszystkie osoby, które mają kontakt z tajemniczmym pacjnetem,             od wejścia do wyjścia z przychodni.
Cały przebieg wizyty zostanie dokładnie opisany, wskażemy dobre strony i błędy do poprawy oraz zasugerujemy bardziej profesjonalne odpowiedzi i zachowania każdej osoby, która miała kontakt z pacjentem.

Analizie zostanie poddane:

 • dopasowanie się do pacjenta
 • poziom relacji i empatii
 • prostota przekazu i jego zrozumienie przez pacjenta
 • pokazanie korzyści z danego leczenia
 • pokazanie wysokiej jakości usług
 • poziom zmotywowania pacjenta do wizyty
 • zmotywowanie pacjenta do dobrych rozwiązań medycznych
 • poziom bezpieczeństwa pacjenta
 • poziom komfortu pacjenta