Dla lekarzy

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Dla lekarzy

Komunikacja z pacjentem

 Komunikacja lekarza dentysty z pacjentem  


 

Badania pokazują, że komunikacja jest ważnym elementem sztuki medycznej. Od stopnia empatii i umiejętności przekazywania diagnozy oraz opisu metod leczenia zależy motywacja pacjenta i jego wybory rozwiązań stomatologicznych

 

Grupa docelowa:

Szkolenie kierowane  jest dla stomatologów, pracujących indywidulanie lub przy współpracy z asystentką, rejestratorką

 

Cele szkolenia:

Szkolenie ma na celu pokazać jak sposób rozmowy lekarza z pacjentem  przekłada się na  zaufanie pacjenta do lekarza, jego motywacją do leczenia i wybór metod leczenia.

 

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy będą mieli okazję udoskonalić swoje umiejętności rozmowy z pacjentem, aby zwiększyć zaufanie pacjenta i zmotywować go do dbałości o zdrowie i do wyboru najlepszych metod leczenia.

 

Tematyka:

 1. Relacja lekarz- pacjent
 • Potrzeby emocjonalne pacjenta w gabinecie lekarza dentysty
 • Jak słuchać pacjenta podczas wywiadu i uzyskać niezbędne informacje potrzebne później w procesie motywowania pacjenta do leczenia
 • Jak zbudować zaufanie i autorytet, aby pacjent chętniej podążał na wskazówkami lekarza
 • Jak radzić sobie z lękiem pacjenta i zlikwidować jego złe konsekwencje
 • Jak budować motywacje pacjenta do wysokiej jakości leczenia
 • Efekt placebo, nacebo i nocebo a skuteczność leczenia
 1. Trudne sytuacje
 • Jak przekazać niepomyślną informacje pacjentowi o jego chorobie i złych rokowaniach
 • Jak radzić sobie z agresją pacjenta i jego żalem
 • Jak wskazać błędy pacjenta w dbałości o jego zdrowie, aby go nie urazić i jednocześnie zachęcić do zmiany nawyków
 • Jak odpowiadać na wszystkie trudne pytania pacjenta, aby zbudować jego motywację do najlepszych dla zdrowia rozwiązań medycznych
 • Jak zachęcić aby nie oszczędzał na zdrowiu

 

Forma szkolenia
Wykład, połączony  z prezentacją multimedialną
Ćwiczenia
Scenki sytuacyjne z podziałem na role- realne sytuacje zawodowe
Studium przypadku – realne sytuacje zawodowe
Praca z dyktafonem  i kamerą video
Gry
Dyskusja

 

Informacje i zapisy:

tel. 506 119 648