Dla rejestratorek

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Dla rejestratorek

Trudny pacjent

Radzenie sobie ze stresem i z trudnym pacjentem


 

Praca z pacjentem jest wyzwaniem. Tym bardziej, że obecnie pacjenci są coraz bardziej wymagający i świadomi swoich praw. Średni personel potrzebuje radzić sobie z różnymi nastrojami i emocjami różnych pacjentów. Często sam jest zbyt mocno przeciążony obowiązkami, co wymaga umiejętności radzenia sobie ze stresem.

 

Cel:

Szkolenie nauczy radzić sobie z trudnym pacjentem w taki sposób, aby pozytywnie wpłynąć na jego stan emocjonalny, znaleźć zadawalające rozwiązanie i zachęcić do dalszych wizyt.

Pokaże jak nie dać wyprowadzić się z równowagi, mieć dobre nastawienie i samopoczucie i nie poddać się stresowi oraz posiadać umiejętności zapobiegania szkodliwym skutkom jego działania.
Uczestnicy:
Rejestratorki, asystentki, pielęgniarki, menedżerowie

 

Korzyści:

 • Poznanie przyczyn stresu oraz mechanizmów działania stresu na płaszczyźnie fizjologicznej, emocjonalnej i poznawczej.
 • Nabycie umiejętności zapobiegania nadmiernemu stresowi w pracy.
 • Poznanie technik radzenia sobie w sytuacji stresowej, z trudnym pacjentem.
 • Opanowanie metod radzenia sobie z własnymi emocjami – skuteczne metody relaksacji

Tematyka:

 

Wpływ stresu na organizm

 • Fizjologia stresu
 • Psychosomatyka
 • Najczęstsze reakcje stresu na organizm
 • Skutki stresu krótkotrwałego i długotrwałego
 • Zmęczenie, trema, stres, czy syndrom wypalenia – diagnozowanie

Zmiana czynników wewnętrznych

 • Zmiana wewnętrznych programów wywołujących stres
 • Planowanie i organizacja pracy własnej
 • ABC sukcesu w stresie- jak robią to najlepsi
 • Wyrażanie emocji w sposób asertywny i budujący relacje z drugim człowiekiem
 • Relaksacja, wizualizacja, wyciszenie- motody radzenia sobie ze stresem

Zmiana czynników zewnętrznych

 • Konstruktywna krytyka- jak krytykować i przyjmować krytykę
 • Spirala gniewu- jak radzić sobie z gniewem pacjenta
 • Jak pozytywnie rozwiązać reklamacje
 • Trudny Klient- jak sobie z nim radzić

 

Forma szkolenia

Wykład, połączony  z prezentacją multimedialną
Ćwiczenia
Scenki sytuacyjne z podziałem na role- realne sytuacje zawodowe
Studium przypadku – realne sytuacje zawodowe
Praca z dyktafonem  i kamerą video
Gry
Dyskusja

Informacje i zapisy:

tel. 506 119 648