Dla higienistek

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Dla higienistek

Obsługa pacjenta

 Profesjonalna higienistka w gabinecie dentystycznym  


 

Badania pokazują, że komunikacja jest ważnym elementem sztuki medycznej. Od stopnia empatii i umiejętności przekazywania diagnozy aktualnego stanu jamy ustnej oraz opisu metod dalszej profilaktyki  zależy motywacja pacjenta i jego wybory rozwiązań stomatologicznych

Grupa docelowa:

Szkolenie kierowane  jest dla higienistek, pracujących indywidulanie lub przy współpracy z lekarzem.

 

Cele szkolenia:

Szkolenie ma na celu pokazać jak sposób rozmowy  higienistki  z pacjentem  przekłada się na   jego motywacją systematycznych wizyty kontrolnych i ukształtowaniu dobrych nawyków dbałości o swoje zęby.

 

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy będą mieli okazję udoskonalić swoje umiejętności rozmowy z pacjentem, aby zwiększyć zaufanie pacjenta i zmotywować go do dbałości o swoje zęby i do wyboru najlepszych metod profilaktyki jamy ustnej.

 

Tematyka:

 1. Relacja higienistka- pacjent
 • Potrzeby emocjonalne pacjenta w gabinecie higieny
 • Jak słuchać pacjenta podczas wywiadu i uzyskać niezbędne informacje potrzebne później w procesie motywowania pacjenta do zmiany nawyków
 • Jak zbudować zaufanie i autorytet, aby pacjent chętniej podążał na wskazówkami higienistki
 • Jak radzić sobie z lękiem pacjenta i zlikwidować jego złe konsekwencje
 • Jak budować motywacje pacjenta do dbałości o swój uśmiech
 • Efekt placebo, nacebo i nocebo a skuteczność leczenia
 1. Trudne sytuacje
 • Jak przekazać niepomyślną informacje pacjentowi o jego złym stanie jamy ustnej
 • Jak radzić sobie z agresją pacjenta i jego żalem
 • Jak wskazać błędy pacjenta w dbałości o jego zęby, aby go nie urazić i jednocześnie zachęcić do zmiany nawyków
 • Jak odpowiadać na wszystkie trudne pytania pacjenta, aby zbudować jego motywację do systematycznych wizyt kontrolnych
 • Jak zachęcić aby nie oszczędzał na zdrowiu zębów

 

Forma szkolenia

Wykład, połączony  z prezentacją multimedialną
Ćwiczenia
Scenki sytuacyjne z podziałem na role- realne sytuacje zawodowe
Studium przypadku – realne sytuacje zawodowe
Praca z dyktafonem  i kamerą video
Gry
Dyskusja

 

Informacje i zapisy:

tel. 506 119 648