Coaching

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Coaching

Coaching zdrowotny
Coaching może odbywać : bezpośrednio, telefonicznie, przez Skypa, mailowo.

Coaching powstał w celu zapewnienia klientom możliwości powiększenia ich zdolności do osiągania zaplanowanych rezultatów i budowania w nich wiary i pewności siebie, co do ich zdolności i zasobów.

Coaching zdrowotny ma na celu powrót do zdrowia, odczuwania większej radości i spełnienia w życiu. Zachęca do wprowadzania działań, budujących zdrowie i odporność organizmu oraz zaniechania czynności, które zdrowie niszczą. Buduje motywację klienta i silną wolę, aby odrzucać niezdrowe pokarmy i zachowania.
Wspiera chorego i rodzinę w radzeniu sobie w każdej chorobie, w tym także chorobie nowotworowej.

Coaching koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości. Nie skupia się na przeszłości, nie analizuje wpływu minionych wydarzeń na obecne funkcjonowanie osoby. Buduje siłę, wiarę, nadzieję i zaangażowanie w proces powrotu do zdrowia.